Transformers: Car Robots / Transformers Robots in Disguise

Déi mengen ech witzegt Transformers Serie allerzäiten.

Car Robots / Transformers Robots in Disguise

Directed by: Osamu Sekita
Written by: Various
Studio: Studio Gallop & Nihon Ad Systems
Original Run: April 5, 2000 – December 27, 2000
Episodes: 39

Car Robots (Japanëschen Titel) oder Transformers Robots in Disguise (Amerikanëschen Titel) woar bei mier Renaissance vum Transformers Fan dosins an ech gouf nik nëmmen nees Fan dovunner sondern hun mech och beschloss se ze sammeln an gouf sou och Sammler vun Transformers. 
Mee mier schweifen oof, waat déi Serie sou besonneg mëscht ass den éischten Punkt ët sin keng Organësch Wesen méi dran oder just nach e puer déi awer duerch dem Zeeschenstyle méi wéi G1 Dinobots riwerkommen. Den zweeten Punkt ass, ët gin rëm Vehicle Formen wéi een se bei der Classëscher Serie kennt. Drëtten Punkt wann een ët somols op Japanesch, Serie kuckt kënnt een op villen Plaatzen nik méi un stoppen mat laachen well se einfach e puer Mautsch Szenen huet wéi een ët an Animes kennt. 
Jo dass korrekt Car Robots oder Transformers Robots in Diguise woar eng Japanesch Produktioun geweegt an Mëschen woaren dementsprechen ebenfalls esou gezeschend. 
Ët koumen och vill bekannt Gesichter rëm wéi Combaticons déi awer den Numm an der US Versioun Ruinations haaten, den Fortress Maximus gouf den Brave Maximus, den G2 Laser Optimus Prime gouf den Black Convoy (Japanëschen Numm) Scourge (Amerikaneschen Numm) an den Skybyte vun der Car Robots / Transformers RID Serie woar och iergend een Repaint vun der Beast Wars Szene, deen awer um esou besser an dër Car Robots an Transformers RID Serie woar.  
Also een deen sech mat Transformers elo nik esou gudd versteet oder ët kennen léieren wëll soll sech dëss Serie onbedengt ranzéihen


Published by

Former GLL Members

Don't cry because it's over. Smile because it happened. We thank all of our Former Members for there hard work. Without them, this Site would not be possible. Thank you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s