Classics, Universe 2008/2009 &Botchon 2007 Seekers

Hei sin all Seekers vun verschiddenen Spillsaach Serien an enger Reih. Enner dessen Seekers sin der aus der Classic, Universe 2008/2009 an Botcon 2007 Serie vorhanden.
Den Universe 2008/2009 Starscream ofgebildet. Desen Mold gouf als eischte Keier an der Classic Serie opgeluergt wou hien een mei modernen Foarw Look kruet an haat och een Rubbersticker wei een se an der G1 Spillsach Serie kennt. Classic Versioun haat och keen deischter groet Gesicht gehaat. An der Universe 2008/2009 Serie kruet den Starscream Gesicht endlech deischter Gro gefierwt an kruet och een G1 Foarwschema. Awer reischten no der Henkei Versioun.
Den Botcon 2007 Thundercracker ofgebildet. Hien ass een Repaint vum Starscream an eng extrem limiteiert Versioun demols geweegt, mee sie koum een Joer mei spéid als Henkei Spillsaach Serie eraus an woar net mei just een Botcon 2007 Exclusive…Hien kennt elo nachengkeier an der Generations Serie eraus mat engem G1 noen Foarwschema.
Den Classic Skywarp ofgebildet, deen nemmen an engem Zweerpack mam Classic Ultra Magnus ze kreien woar. Hien ass wei och den Botcon 2007 Thundercracker een Repaint vum Classic Starscream, hien ass awer ebenfalls nei opgeluergt gin an der Henkei Serie mat engem mei hellen Violet an mat engen G1 Foarwschema
Den Classic Ramjet ofgebildet, hien ass een Repaint vum Classic Starscream mee huet een neien Kap kruet. Hien gouf ebensou an der Henkei Serie nei opgeluergt mat dem G1 Foarwschema. Trotzdem fannen ech dess Versioun mei schein well Classic Versioun een eegenen Comic kruet huet, den IDW Spotlight Ramjet, do woar den Classic Foarwschema ze gesinn.

Den Botcon 2007 Dirge ofgebildet, hien ass een Repaint vum Classic Ramjet an ass ebenfalls extrem limiteiert an et krett een en just an der Botcon Versioun esou well hien koum méi spéid an der Henkei Serie eraus mee huet nei Flilliken kruet well den Botcon 2007 Dirge ass een 1 zu 1 Ramjet mat aaneren Foarwen. Hien ass ebenfalls an der Generations Serie mat den Henkei Flilliken erauskomm.
Den Botcon 2007 Thrust ofgebildet, hien ass een Repaint vum Classic Ramjet mee huet als eezegen aus der Botcon 2007 Seekers nei Flilliken kruet an ass ebenfalls eenmaleg, trotz dass en an der Henkei an, an der Generations Serie erauskomm ass, well Henkei Versioun kann een Flillikdüsen erofhuelen an dei vun der Botcon 2007 Version sin se fest modeléiert un den Flilliken.

 

Published by

Former GLL Members

Don't cry because it's over. Smile because it happened. We thank all of our Former Members for there hard work. Without them, this Site would not be possible. Thank you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s