Gears of War Judgment The Score

Den Gears of War Judgment gouf vum Steve Jablonsky an mam Jacob Shea komponéiert an ech wees elo nik ob ët Verstärkung also sprësch den Jacob Shea geweescht ass mee den Soundtrack ass miserable also vun Steve Jablonsky sengen Werker déi ech soss esou kennen einfach nëmmen schlecht…Ech hoffen nëmmen wann den Steve Jablonsky déi nächst Titelen rëm selwer komponéiert.

Published by

Former GLL Members

Don't cry because it's over. Smile because it happened. We thank all of our Former Members for there hard work. Without them, this Site would not be possible. Thank you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s