Transformers Sunstreaker

Héi ass den G1 Sunstreaker, leider nach nik mat den Sticker bepescht, well se an der Verpackung nik dobäi woaren well et handelt sech haibäi um eng MIB Figur also kuz gesoet eng Gebräucht FIgur…Mee sie ass nach esou gudd wéi nai an ech geif soen dëss Figur krëtt een nach nik esou schnell als Re-issue. Ech muss soen als Car Modus gesäit se nach elo gäil aus mee Robotermässeg naja…

Published by

Former GLL Members

Don't cry because it's over. Smile because it happened. We thank all of our Former Members for there hard work. Without them, this Site would not be possible. Thank you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s