Perfect Effect Ejector & Rewinder

Hei sin Perfect Effect Ejector an den Rewinder. Plastikqualitéit keint een baal soen, huet sech seit den Perfect Effect Rumble an Frenzy verbessert. Den Ejector and den Rewinder sin Repaints vum  Perfect Effect Ninja deen an mengen Aan e beschen naja wie soll een et soen kackeg Foarwwahl huet… Den Ejector an den Rewinder kommen mat zwee Schwerter, zwou Reck oder Gelenkkanounen an eng kleng Handpistoul et muss een just oppassen dass een dei kleng Schwerter net ofbrecht well se extrem kleng an denn denn verschafft sin.

Continue reading Perfect Effect Ejector & Rewinder