CrazyDevy Predaking Upgrade Kits

Hei ass den G1 Re-issue Predaking mat allen CrazyDevy Upgrades. Plastik Qualitéit ass genial, an kennt deem vun Hasbro oder TakaraTomy extreme no. Wei der gesidd sin CrazyDevy Flillecken extrem Laang par rapport zu den Originaler, waat hien och extrem bombastesch mescht. Leider sin CrazyDevy Deeler nemmen fir Kombinatioun vum Predaking geduergt an net och den eezelnen Figuren designt gin…

Am groussen an ganzen sin dess Upgrades einfach top.

Published by

Former GLL Members

Don't cry because it's over. Smile because it happened. We thank all of our Former Members for there hard work. Without them, this Site would not be possible. Thank you all.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s