Love Live (Bokura wa ima no naka de)

Photos © Grethen Kevin

 

Photographer: Red Lion Fotografie

Nishikino Maki: (Kotori-chan)

Minami Kotori: lyusari

Koizumi Hanayo: Zirael Cosplay & Arts